Toegevoegde waarde bieden voor gemeenten, provincies, ministeries en agentschappen.
Lees verder...
Al jaren erkend specialist op het gebied van openbaar vervoer onderzoek en advies.
Lees verder...
Toegankelijk en praktisch bruikbaar onderzoek en advies. Keuzes maken vanuit vertrouwen.
Lees verder...

Effectmeting

Met een effectmeting kan worden vastgesteld of een ingreep of een gebeurtenis tot (de gewenste) veranderingen heeft geleid. Een effectmeting wordt daarom getypeerd met een vraagstelling als: 'Is er een verschil als gevolg van .....?'. In essentie gaat het bij een effectmeting altijd om een vergelijking van de huidige situatie met de oude situatie, waartussen iets gebeurd moet zijn:

  • 0-meting: Allereerst wordt de huidige situatie gemeten.
  • 1-meting: Vervolgens stellen we vast of er een significant verschil is tussen de oude en nieuwe situatie.

Moventem heeft de filosofie geadopteerd dat effectiviteit gelijk staat aan het bereiken van vooraf gestelde doelen. Bij een effectmeting komen dan direct vragen naar voren als: Wanneer zijn doelen bereikt?', 'Hoe vaak dient dit beoordeeld te worden?', 'Welke tijdshorizon moet hierbij worden gehanteerd?' en 'Als de doelstellingen worden bereikt, komt dat dan door de daarvoor bedoelde handelingen of door toevallige bijkomende factoren?'. Al deze vragen leiden er toe dat een effectmeting complex kan zijn.

Een kwalitatief hoogwaardige effectmeting door Moventem

Moventem is specialist in het ontwerpen, opzetten en uitvoeren van deskundig onderzoek. Wij hebben de kennis, ervaring en tools om een gedegen en betaalbare effectmeting uit te voeren. Wij gaan graag met u in gesprek over het meten van het effect van uw dienstverlening (zoals adviezen), of bijvoorbeeld over een effectmeting van uw reclamecampagne.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: