TOEGEVOEGDE WAARDE

Kwaliteit en een persoonlijke aanpak staan centraal in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Moventem biedt betrouwbaar en gedegen onderzoek en we zijn creatief in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen. U kunt ons inschakelen voor complete onderzoeksprojecten of alleen voor de uitvoering van de dataverzameling. Lees hieronder meer over wat we kunnen betekenen voor gemeenten, provincies, ministeries en agentschappen.

Gemeenten

Gemeentelijke organisaties staan midden in de snel veranderende samenleving en krijgen daardoor te maken met nieuwe taken. Waarvan de drie decentralisaties in het sociale domein belangrijke voorbeelden zijn. Onder invloed van alle veranderingen moeten gemeenten steeds meer onderdeel worden van een netwerk van mensen en organisaties. Een netwerk waarin ieders kennis en kracht wordt benut en waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en krijgt. Bestuurders, ambtelijke professionals en inwoners staan voor de uitdaging om te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen, rolverdelingen en werkwijzen. Moventem helpt bij deze uitdaging. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden op het gebied van (e-)burgerparticipatie. Er zijn verschillende manieren om tot burgerparticipatie te komen en er zijn meerdere middelen om dit te faciliteren. Middelen als een online inwonerspanel, online community, digitale stemwijzers, wijkplatforms en fysieke wijk-/ themabijeenkomsten. Wij helpen gemeenten hiermee graag. We kennen de kansen en belemmeringen. Graag geven we inspirerende voorbeelden en delen we onze opgebouwde kennis en ervaring.

Provincies, ministeries en agentschappen

Voor provincies, ministeries en agentschappen verrichten wij verschillende typen onderzoeken. Bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoek (KTO), effectmetingen en evaluatieonderzoek. Steeds vaker voeren wij projecten uit op basis van detachering en vormen wij zo een flexibel verlengstuk van organisaties.

"Moventem verzorgt ons klanttevredenheidsonderzoek en hierover zijn wij zéér tevreden, zowel op inhoudelijk als systeemtechnisch vlak. Het is prettig samenwerken met Moventem. Zij hebben een professionele manier van werken. Bovendien wordt altijd snel en adequaat gereageerd op vragen en nieuwe situaties.”

Dr. Marijke van der Veen - Manager Business Intelligence, Kamer van Koophandel Nederland

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: