VELDWERK

In de sociale wetenschappen betekent ‘veldwerk’ dat gegevens worden verzameld op de plek waar het onderzoekssubject zich bevindt. Veldwerk kan bestaan uit observaties op een locatie, maar kan ook een vorm van face-to-face onderzoek zijn. In het laatste geval spreken onze waarnemers, meestal 'gewapend' met vragenlijsten heel persoonlijk respondenten aan.

Juist omdat onze waarnemers meestal direct in contact treden met uw (potentiële) klanten worden zij streng geselecteerd. Om als waarnemer bij Moventem te mogen werken, moet je in het bezit zijn van een geldig certificaat dat aantoont dat je een relevante opleiding hebt genoten. Daarnaast selecteren wij op ervaring en affiniteit met het ter zake doende onderzoek. We beschikken over een kwalitatief hoogwaarde poule met circa 40 (gecertificeerde) professionele enquêteurs/ waarnemers.

Moderne dataverzameling

Moventem benut waar mogelijk nieuwe technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door bij mystery-guest metingen een digitaal scoreformulier te gebruiken; een app dat op een tablet of smart phone kan worden ingevuld, waarna de data real-time verstuurd wordt.

Als opdrachtgever kunt u er altijd van op aan dat wij met een beargumenteerd objectief advies komen over de meest geschikte onderzoeksmethode.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: