BASISMOBILITEIT

Wij ondersteunen provincies, regio’s en gemeenten graag op het gebied van basismobiliteit. Bijvoorbeeld door efficiëntieverbeteringen in kaart te brengen voor het doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, AWBZ-, vervoer Sociale Werkplaatsen), de Regiotaxi en het reguliere (toegankelijke) OV. Op basis van inzichten in de omvang, organisatie, kosten en vervoerrelaties van verschillende typen vervoer, kunnen wij concrete adviezen geven over mogelijke verbeteringen voor de basismobiliteit.

Context
Van groot belang in dergelijke studies is de context die bepalend is voor de ontwikkelingen en efficiëntiemogelijkheden in het OV en het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen (vergrijzing/ ontgroening), de korting op Brede Doeluitkering, toenemende verantwoordelijkheden van gemeenten voor speciaal vervoer, de decentralisatie van de functie Begeleiding AWBZ (waaronder vervoer dagbesteding) naar gemeenten en wijzigingen in de Wet passend onderwijs.

Mulitcriteria Analyse
Wij geven studies naar basismobiliteit veelal vorm aan de hand van de gevalideerde Multicriteria Analyse (MCA). Met behulp van de MCA wordt een complexe beslissituatie gestructureerd tot een overzichtelijk en inzichtelijk resultaat dat daardoor ook verdedigbaar is. Wij passen de MCA veelvuldig toe, waarbij het proces inzichtelijk wordt gemaakt en tot een oplossingsadvies wordt gekomen. Wij leveren concrete, onderbouwde adviezen voor een doelmatige en efficiënte organisatie van vervoer, waarbij maximaal wordt tegemoetgekomen aan de verplaatsingsbehoeften/ -stromen, met in achtneming van randvoorwaarden voor kwaliteit, binnen de (lokale/ regionale) context.

Onderzoek- en vervoerspecialisten
Een vraagstuk met betrekking tot basismobiliteit is in de regel breed van aard en raakt meerdere disciplines op het gebied van openbaar en besloten (doelgroepen)vervoer. Om dergelijke vraagstukken adequaat te kunnen behandelen en maximale toegevoegde waarde te realiseren, stellen wij voor ieder project een evenwichtig en complementair projectteam samen.

Neem contact op met Ivo Visser voor meer informatie over onderzoek en advies voor basismobiliteit. We komen graag vrijblijvend een kop koffie drinken.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: