Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Met de nieuwe Jeugdwet en Wmo komen voor gemeenten ook nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden mee. Zo zijn gemeenten in 2016 verplicht de cliëntervaring van inwoners die ondersteuning ontvangen te (laten) onderzoeken.

Wmo CEO

Gemeenten zijn volgens artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. In 2016 is hiervoor een verplichte vragenset opgesteld, bestaande uit tien basisvragen over het contact met de gemeente, de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning. VNG en VWS ontwikkelden in samenspraak met gemeenten een voorgeschreven aanpak. Daarnaast is er een (optionele) modelvragenlijst die – naast de tien basisvragen – bestaat uit vraagitems over het keukentafelgesprek, gebruik van algemene voorzieningen en effecten van de ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie.

Vanaf 2007 was er in de Wmo al een verplichting tot het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, dit is nu vervangen door een cliëntervaringsonderzoek (CEO) waarvan de basisvragenlijst en onderzoekmethode vaststaat. De methode met een schriftelijke vragenlijst is verplichtend voorgeschreven.

Jeugd CEO

Volgens de regeling Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht jaarlijks de cliënttevredenheid te onderzoeken onder een representatief aantal jongeren en ouders die gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning die onder de Jeugdwet valt. Het CEO moet ingaan op de bekendheid en toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van de jeugdhulp en de bijdrage die de ondersteuning biedt aan gezond en veilig opgroeien, aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jongeren. Hiervoor is op verzoek van de VNG de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd (MCJO) ontwikkeld. Het CEO Jeugd bestaat uit twee deelonderzoeken met elk een aparte vragenlijst: één voor jongeren en één voor ouders.

Moventem voert de CEO’s graag voor u uit!

Wij kunnen u volledig ontzorgen of een deel van de uitvoering voor onze rekening nemen. De CEO’s worden uitgevoerd aan de hand van de basisvragenlijsten, zoals die vanuit de ministeries zijn aangereikt. Wij trekken een steekproef uit uw registratie waarmee de netto respons een goede afspiegeling vormt van de populatie. Respondenten kunnen de vragenlijst op papier of optioneel via internet invullen. Voor het Wmo CEO gaat het om de registratie van cliënten met een maatwerkvoorziening en het Jeugd CEO gaat uit van de registratie van cliënten (verdeeld in de groepen ouders en jongeren) die enige vorm van hulp ontvangen die valt onder de Jeugdwet. De ingevulde vragenlijsten komen direct bij ons terecht, wij bieden de respondenten een helpdesk voor vragen en verwerken en analyseren de data vervolgens voor u, waarna we een factsheet of een maatwerkrapportage opstellen per CEO. We zorgen indien gewenst ook voor de aanlevering van de verplichte gegevens bij het ministerie. De uitkomsten van de CEO’s geven u een goed beeld van de cliëntervaring in uw gemeente, waarmee u uw dienstverlening nader kunt aanscherpen en verbeteren.

Meer weten? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: