INWONERSPANEL

Het aantal gemeenten dat werkt met een digitaal inwonerspanel groeit gestaag. Logisch, want een digitaal inwonerspanel is een goed middel om burgerparticipatie te bevorderen. Mits een gemeente het op de juiste manier inzet. Moventem helpt gemeenten bij het ontwikkelen van online inwonerspanels, om zo tot actieve burgerparticipatie te komen.

Benutten ieders kennis en kracht

Een online inwonerspanel helpt gemeenten om hun samenwerking met inwoners te verstevigen. Een goede samenstelling van een online inwonerspanel is afhankelijk van welke mate van burgerparticipatie een gemeente wil bereiken, en dus maatwerk. Daarom bekijken wij voordat we aan de slag gaan eerst de lokale context, de wensen van uw gemeente en de praktische haalbaarheid. Vervolgens combineren wij uw en onze kennis, tools en communicatieaanpak om uw gemeente te ondersteunen bij het opzetten van een succesvol online inwonerspanel. Dat altijd een offline vervolg krijgt.

Hoge betrokkenheid, concrete resultaten

Wanneer een gemeente een online inwonerspanel op de juiste manier inzet, geeft dat panelleden en inwoners het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. En dat is een belangrijke stimulans voor verdere burgerparticipatie. Moventem helpt om dit te bereiken.

Bijvoorbeeld door panelleden tussentijds te laten weten wat de gemeente met hun input doet. Of door panelleden op een bijzondere manier te bedanken. Wat dacht u bijvoorbeeld van een lunch met de burgemeester? Daarnaast koppelen wij onderzoeksresultaten altijd snel terug. Zo blijven panelleden gedurende het hele traject betrokken. Die hoge betrokkenheid leidt tot verrassende input, inwonersinitiatieven en concrete resultaten. En dat is volgens ons precies waar burgerparticipatie om gaat.

Opzetten online inwonerspanel

Moventem ondersteunt uw gemeente graag op verschillende manieren bij het opzetten van een online inwonerspanel op maat. Wij kennen de kansen en belemmeringen. Graag geven we inspirerende voorbeelden en delen we onze opgebouwde kennis en ervaring. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het ontwikkelen van een onderzoeksvisie;
  • het opstellen van een onderzoekskalender;
  • opstellen van geschikte vragenlijsten;
  • de werving van panelleden;
  • panelmanagement;
  • hosting van het online inwonerspanel;
  • analyseren, interpreteren en presenteren van onderzoeksresultaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin Koster.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: