MEDEWERKERSTEVREDENHEID (MTO)

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een waardevol instrument waarmee uw organisatie informatie kan verzamelen over de tevredenheid van medewerkers. Met een MTO kan geïdentificeerd worden welke inspanningen of veranderingen kunnen helpen om medewerkers te motiveren een grotere bijdrage te leveren aan de organisatie. In de kern houdt onze definitie van de tevredenheid van medewerkers het gevoel van welbevinden in dat iemand door zijn/haar werk ervaart. Hoe iemand het welbevinden beoordeelt, is afhankelijk van het referentiekader dat al dan niet bewust wordt gehanteerd.

Tevredenheidsonderzoek, vragenlijst voor medewerkers

De uitvoering van een MTO dient zorgvuldig te gebeuren. Het is een zichtbaar initiatief binnen de organisatie. Wij zijn van mening dat een MTO de (impliciete) verplichting met zich meebrengt dat er naar de medewerkers wordt geluisterd en dat aandachtspunten worden opgepakt. Een MTO moet daarom altijd adequaat worden opgevolgd. Er moet over de resultaten worden gecommuniceerd. Het is een must dat de organisatie achter het MTO staat en zich eigenaar voelt van de resultaten.

Samen werken aan een (nog) betere organisatie met een gedegen en gedragen onderzoek, neem contact op met Maarten van Setten voor een afspraak. 

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: