PARKEERONDERZOEK

Veel gemeenten kampen met parkeerproblemen. Maar hoe groot is het parkeerprobleem eigenlijk? In welke perioden speelt het en hoe lang? Door welke groep parkeerders wordt dit veroorzaakt? Moventem kan hierin inzicht verschaffen met o.a. bezettingsgraadmetingen en parkeerduurmetingen. Steeds vaker worden wij betrokken bij (het veldwerk van) parkeeronderzoeken.

Gemeente en parkeren

Het parkeeronderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de parkeersituatie in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld om bestaande parkeerdruk in kaart te brengen, of om te bepalen of een aanpassing van de huidige parkeersituatie noodzakelijk is. Een parkeeronderzoek kan zo gedetailleerd plaatsvinden als gewenst. Van een algemeen beeld van de kwantitatieve parkeerdruk in bepaalde straten op verschillende momenten, tot een gedetailleerde uitwerking van de parkeerduur per auto met onderscheid naar bijvoorbeeld bewoners en bezoekers.

Op basis van het onderzoek, geven wij graag concrete adviezen over de aanpak van parkeerproblematiek. Met een juiste aanpak blijkt regelmatig dat er geen extra parkeerplaatsen aangelegd hoeven te worden. Hierdoor wordt met een minimale inzet van middelen een maximaal effect gegenereerd.

Neem vrijblijvend contact op met Maarten van Setten voor meer informatie.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: