DATACOLLECTIE

Data vormen het hart van onderzoek. Betrouwbare data zijn essentieel, want uiteindelijk worden op basis daarvan conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan en keuzes gemaakt. Bij Moventem is de datacollectie gestructureerd, betrouwbaar en valide. Het onderzoeksproces wordt altijd minutieus vastgelegd, zodat alles controleerbaar en reproduceerbaar is.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Moventem voert zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit, soms ook in combinatie. Kwaliteit heeft bij ons de absolute prioriteit. We voldoen dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen in de markt. Vanzelfsprekend wordt te allen tijde rekening gehouden met relevante (OPTA) wet- en regelgeving. Dit is in lijn met de Gedragscodes waaraan Moventem zich heeft geconformeerd.

Als opdrachtgever kunt u er altijd van op aan dat wij met een beargumenteerd objectief advies komen over de meest geschikte onderzoeksmethode.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: