VERDER DAN 'ALLEEN' ONDERZOEKEN

Marktonderzoek doen betekent voor ons: maatwerk leveren. Maatwerk, kennis, ervaring en visie leiden tot de beste aansluiting bij de informatiebehoefte. Onze rol gaat verder dan ‘alleen’ het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoek. Veelal wordt ook een adviserende rol vervuld. Juist de interpretatie van data en daaraan een vervolg geven is, in de optiek van Moventem, bepalend om onze ambitie te realiseren. De ambitie om als meest gewaardeerde partner een solide en langlopende relatie met onze opdrachtgever aan te gaan.

Betrouwbare onderzoeksresultaten

Betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten is cruciaal en behoeft dan ook niet uitgelegd te worden. Onderzoeksresultaten die steekhoudende stuurinformatie geven is wat wij u bieden. Door vooraf concreet en eenduidig in nauwe samenspraak met u uw doelstellingen vast te stellen kunnen wij het onderzoek volledig naar uw specifieke situatie vormgeven. De informatie die hieruit volgt is dan ook toegespitst op uw organisatie. Dit geeft de elementen waarop u uw beslissingen kunt nemen. Onomwonden en betrouwbaar.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: