KWALITATIEF & KWANTITATIEF ONDERZOEK

In kwalitatief onderzoek gaat het vooral om hypothesevorming. Het geeft inzicht in hoe mensen denken over een bepaald onderwerp. Het is exploratief van aard en bij uitstek geschikt voor 'waarom-vragen', over ideeën, achtergronden, motieven, weerstanden en beweegredenen. Een voorbeeld van een kwalitatief onderzoek is een bijeenkomst van 10-15 burgers om te discussiëren wat er verbeterd kan worden aan de leefbaarheid van het dorp of de stad.

Betrouwbaar, nauwkeurig, representatief

Kwantitatief onderzoek is bestemd om gegevens te krijgen over percentages en verhoudingen binnen de totale doelgroep. Daarvoor dient een minimaal aantal respondenten hun mening te geven over voorliggend vraagstuk (de steekproef). Wanneer de steekproef een bepaalde omvang en kenmerken heeft (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit), dan kunnen uitspraken gegeneraliseerd worden naar alle burgers van die gemeente (de populatie).

Waar kwalitatief onderzoek een open karakter heeft, daar is kwantitatief onderzoek meer gesloten via een gestandaardiseerde vragenlijst met voor gestructureerde vragen die voor alle respondenten hetzelfde zijn.

Andere diensten van Moventem:
Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: