GEDEGEN VISIE ONTWIKKELING

Een visie geeft vorm en richting aan de toekomst van een organisatie en helpt mensen deze toekomst voor de organisatie waar te maken. Het is de basis van alle in- en externe communicatie, strategie en de commitment van medewerkers en andere stakeholders. Moventem biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een passende duurzame visie. Uiteraard met voldoende prikkels voor een balans tussen noodzaak, kwaliteit en kosten.

Onderzoeksvisie gemeenten

Een voorbeeld van ondersteuning bij visie ontwikkeling is het opstellen van een zogenaamde ‘onderzoeksvisie’ voor gemeenten. Een onderzoeksvisie geeft op hoofdlijnen de koers weer die de betreffende gemeente de komende jaren wil varen met betrekking tot wanneer, hoe en waarnaar onderzoek moet worden gedaan. Als een onderzoek wordt verricht door de gemeente, dan mag deze in principe niet in strijd zijn met de uitgangspunten in de onderzoeksvisie. De onderzoeksvisie geeft op hoofdlijnen de belangrijkste uitgangspunten weer aangaande legitimiteit, kwaliteit en zwaartepunten/ indicatoren van onderzoek. De onderzoeksvisie beschrijft een ambitie aangaande onderzoek en vormt tegelijker tijd een toetsingskader voor alle medewerkers binnen de gemeente.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: