MOVENTEM, partners in onderzoek & advies

Moventem betekent (in het Latijn):

  • In beweging zijn/ In beweging brengen
  • Enthousiasme teweeg brengen
  • Ter sprake brengen

Deze meerledige betekenis sluit uitstekend aan bij onze opdrachtgevers, onze eigen organisatie en de dynamiek waarbinnen we samenwerken.

Kwaliteit in onderzoek

Sinds het ontstaan van Moventem gelden betrouwbaarheid en ethische verantwoordelijkheid als belangrijke uitgangspunten voor alle bedrijfsactiviteiten. Deze uitgangspunten zitten in ons DNA verweven en vormen mede de basis voor ons kwaliteitsmanagement. De kwaliteit die we leveren blijkt onder meer uit onze referenties en duurzame relaties met opdrachtgevers. Toch kan het ook vertrouwen geven dat Moventem de Europese privacy regels onderschrijft van de European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR). Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MOA. De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek zowel nationaal als internationaal te bevorderen, te ontwikkelen en te stimuleren.

Duurzaam ondernemen

Ingegeven door maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie, streeft Moventem met haar bedrijfsactiviteiten op de lange termijn een balans na tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Wij kijken niet alleen naar de winst- en verliesrekening, maar ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Dit uit zich onder andere in ons Cradle to Cradle, milieu- en duurzaam (inkoop)beleid. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan de samenleving door sponsoring van goede doelen die dichtbij ons staan. Naast sponsoring van lokale sportverenigingen is Moventem Official Sponsor van de onderstaande goede doelen.

War ChildHartpatientendvnAAP
Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: